Meny

Didaktisk vurderingsverktøy av bildebok-apper

I barnehagen kan lesing sammen med barn ha ulike pedagogiske mål, som at barna skal få erfare og utforske god skjønnlitteratur, at de skal bli kjente med utvalgte tema, eller at litteraturen skal være et springbrett til språklig deltakelse i det som gjerne kalles samtalebasert lesing.

I samtalebasert lesing er målet å engasjere barna i utvidende samtaler, og den multimodale bildeboka er sentral som utgangspunkt for samtalene. Med berøringsskjermen (som nettbrettet) har vi fått digitale fortellinger, bildebok-apper, som integrerer enda flere modaliteter: tekst, bilder, lyd og interaktivt design.

Les mer
Boktittel